niedziela, 4 listopada 2012

Naziemne metro po nieużywanych torach kolejowych w Rybniku?

Czy transport szynowy może obsługiwać ruch miejski w Rybniku?

Dekadę temu pojawiła się koncepcja wykorzystania nieużywanych torowisk na terenie miasta Rybnika dla wprowadzenia rodzaju naziemnego metra. Celowo pod taką nazwą wskrzeszamy projekt ożywienia torowisk kolejowych, by uświadomić Państwu jak wielki majątek bezużytecznie się marnuje, nie służąc niemal nikomu.       

Przewozy pasażerskie
Próby uruchomienia obsługi pasażerskiej linii lokalnych wokół Rybnika mają długą brodę- plany pojawiały się od dawna, najbliżej realizacji projektu było około dekady temu.

Liderem projektu było PTKiGK. Pierwsze próby podejmowane ponad dekadę temu przez Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem SA z Rybnika - była to  linia Tarnów- Szczucin (w województwie małopolskim) oraz linie lokalne wokół Międzyrzecza w woj lubuskim oraz linia Prabuty-Kwidzyń na Pomorzu. Wstępne analizy przeprowadzone przez PTKiGK SA sygnalizowały możliwość znacznego obniżenia kosztów utrzymania tych linii, poprzez realizację tam przewozów pasażerskich i towarowych. Wykonano studium wykonalności.

RYBNIK
Rozważane były przewozy pasażerskie w relacjach miejskich typu szybkiej kolei miejskiej (szybke metro po szlaku kolejowym) na dwóch trasach w Rybniku: z Boguszowic przez Chwałowice, obok stacji Rybnik -Towarowy do dworca głównego oraz z nowego przystanku kolejowego, który byłby usytuowany na linii PKP pomiędzy ulica Raciborską a Wodzisławską. Romuald Niewelt, ówczesny wiceprezydent Rybnika, życzyłby sobie, aby z kolejowej komunikacji zorganizowanej we współpracy z PTKiGK, mogło korzystać nawet dziesięć tysięcy osób dziennie - Chcielibysmy – tłumaczył na łamach prasy Bogdan Tofilski, kierownik biura marketingu Przedsiębiorstwa Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem S.A. -uruchomić komunikacje pasażerską najlepiej z użyciem autobusów szynowych, z Boguszowic do centrum Rybnika. Boguszowice to odległa dzielnica, będąca nawet w przeszłości odrębnym miastem. Podobnie można poprowadzić lekkie pociągi z Nowin, a w dalszej przyszłości obsłużyć Zalew Rybnicki, nad który ludzie jeżdżą na wypoczynek. W zeszłym roku mieliśmy już spotkanie z zespołem do spraw zagospodarowania przestrzennego aglomeracji rybnickiej, a w lutym tego roku - z wiceprezydentem miasta. Uruchomienie przewozów pasażerskich wstępnie planowano na 2005 rok i wymagało to wielu przygotowań. Rybnik rocznie wydawał wówczas na inwestycje drogowe 18 mln 561 tysięcy PLN. 

Fot. Rozłożenie strefy urbanizacji i planowane trasy szybkiego tramwaju kolejowego

 

 Przygotowanie : A. Fularz, Instytut Rozwoju i Promocji Kolei, 2002.